צרו עימנו קשר:
072-33-80-303
suren@teamnet.co.il
 
 
 

 

הצהרה לעמידה בדרישות GDPR - General Data Protection Regulation

 

רקע

הרגולציה הכללית להגנה על מידע (GDPR) אשר נכנסה לתוקף ברחבי האיחוד האירופי החל מ- 25 במאי 2018 מביאה איתה את השינוי המשמעותי ביותר בחוק הגנת המידע האירופי מזה שני עשורים. ה-GDPR נועד להתאים לשינויים בעידן הדיגיטלי והינו מבוסס על יישום מידה מותאמת של פרטיות וניהול סיכונים שוטף.

 

ההתחייבות שלנו

אנו בטימנט מתחייבים להבטיח את הגנת המידע האישי אשר מעובד על ידינו ולספק מענה הולם לסיכונים הקשורים למידע ועל כן אנו מבצעים תהליכים מקיפים לאבטחת המידע. אנו אחראים לעדכן ולהרחיב את התהליכים הקיימים על מנת לעמוד בדרישות ה-GDPR. בכדי לחזק את מחויבותנו לשמירה על פרטיות המידע של לקוחותינו, ספקים עמם אנו עובדים ובעלי עניין נוספים.

 

תוכן עניינים:

 1. ​תחום מדיניות אבטחת המידע
 2. איסוף מידע
 3. השימוש במידע
 4. העברת מידע לגורם שלישי
 5. אופן שמירה על המידע
 6. משך שמירת המידע
 7. זכויותיך ביחס למידע האישי אודותיך
 8. שינויים במדיניות
 9. יצירת קשר

 

 

 

1. מדיניות אבטחת המידע

לחברת טימנט המידע הוא נכס, אשר כמו נכסים עסקיים חשובים אחרים הוא בעל ערך, ולכן ראוי להגנה הולמת. אבטחת מידע מגינה על מידע מפני מגוון רחב של איומים, כדי להבטיח רציפות עסקית, למזער נזקים לחברה ולהגדיל, עד כמה שניתן, את ההזדמנויות העסקיות ואת הרווחים על ההשקעות.

 

חברת טימנט החליטה ליישם את אבטחת המידע באמצעות שורה של אמצעי בקרה, שיכולים להיות קווי-מדיניות, כללים, נהלים, מבנים ארגוניים ופונקציות תוכנה. 

 

חברת טימנט מזהה את דרישות האבטחה שלה ע"פ שלושת המקורות שלהלן:

מקור ראשון - הערכת סיכונים לארגון. בתהליך הערכת הסיכונים, מוגדרים האיומים השונים על נכסי הארגון, וכמו כן מוערכות פגיעותו של הארגון לאיומים אלה, סבירות התרחשותם של האיומים והשפעתם האפשרית.

מקור שני - דרישות החוק: חוקים, תקנות והתחייבויות חוזיות שהארגון, שותפיו לסחר, קבלנים וספקי שירותים צריכים לעמוד בהן.

מקור שלישי - סדרה של עקרונות, מטרות ודרישות לעיבוד מידע, שהארגון פיתח כדי לתמוך בפעילויותיו.

 

הנהלת החברה אחראית לקיום ויישום קפדני של כל ההוראות והנהלים המופיעים בקובץ זה, לצורך זה מינתה הנהלת החברה, את המנכ"ל מר ישראל אמר - כממונה מטעם ההנהלה על מערכת אבטחת המידע.

 

כל עובדי החברה אחראים ליישום הדרישות המצוינות בקובץ נהלים זה, ולאבטחת המידע המפורטת בכל שלבי העבודה הנוגעים לתחומי פעולתם או המושפעים על ידם.

 

לאבטחת המידע יוקצו משאבים על פי הצורך הענייני להוצאה לפועל של מדיניות אבטחת המידע. דבר זה נכון גם לגבי כוח אדם מיומן המקבל הכוונה והדרכה לשיפור הידע המקצועי שלו.

כל מנהל אחראי כלפי החברה גם לגבי אבטחת המידע בתפוקותיו האישיות וגם לגבי אבטחת המידע של תפוקות עובדיו.  

במסגרת אחריות זו, על כל מנהל:

 • ליזום פעילות לשיפור אבטחת המידע.
 • לדאוג לכלים מתאימים ותקינים לביצוע העבודה ולבדיקתה.
 • לדאוג להדרכת העובדים בכל נושאי פעילותם, כולל רענון מפעם לפעם לחידוש הסמכתם.
 • לעודד ולשתף את כל עובדיו במאמץ אבטחת המידע.
 • לוודא עבודה על פי הנהלים, המפרטים והתהליכים הישימים.
 • לטפל במניעה מראש של תקלות אפשריות.
 • במקרים של תקלות ופגמים, על המנהל לפעול, בהתאם לסוג וחומרת התקלה, ע"י הסברה והנחיה אישית לעובד, טיפוח כלים ושיטות, הדרכה והסמכה מחדש.

 

כל עובד בחברה אחראי לאבטחת מידע בביצוע משימותיו, ותוך כך:

 • ליזום ולתרום כמיטב יכולתו למאמץ שיפור אבטחת המידע.
 • לעבוד על פי נהלי החברה.
 • לעבוד על פי הנחיות הממונה.
 • להתייעץ עם הממונה או סמכות מקצועית בעת הצורך.
 • לבצע בדיקה עצמית לאבטחת המידע  ושלמות עבודתו, לפני העברת המוצר לשלב הביצוע הבא.

 

במטרה למנוע הפרה של כל חוק אזרחי או פלילי, תקנות או התחייבויות חוזיות וכל דרישת אבטחה, הנהלת החברה מבצעת מעקב אחר חוקים ותקנות (ע"י יועץ משפטי) הנוגעים לתחום פעילותה ודואגת לעדכן את העובדים באופן שוטף כגון: חוקי החתימה האלקטרונית, GDPR, וחוקי מאגרי מידע.

 

הנהלת החברה פועלת בהתמדה כדי להביא לכך שמדיניות האיכות תובן, תיושם ותשמר בכל דרגי החברה, וזאת על ידי פיתוח מיומנות, הדרכה והסברה במפגשים תקופתיים. 

 

על מנת להגן על כלילות התוכנה והמידע, החברה נוקטת אמצעי זהירות כדי למנוע ולגלות כניסה של תוכנה זדונית.

    

כל עובדי החברה מודעים לסכנה הגלומה בתוכנות לא מורשות או זדוניות, ומנהלי החברה מנהיגים בקרות מיוחדות, לפי העניין, כדי לגלותן או כדי למנוע את כניסתן. 


 

על מנת לסכל הפרעות לפעילויות העסק ולהגן על תהליכים עסקיים קריטיים מהשפעת כשלים רציניים או מקרי אסון,  החברה שומרת את הזכות בכל הפרה של מדיניות האבטחה לקבוע הליך משמעתי לעובדים שהפרו קווי מדיניות ונוהלי אבטחה של הארגון, נוסף על כך, יהיה זה

אמצעי נכון והוגן, לטיפול בעובדים הנחשדים בביצוע פריצות אבטחה רציניות או עקשניות.

2. איסוף מידע

החברה מתחייבת להשתמש במידע האישי אודותיך אך ורק למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלהלן, כפי וככל שתעודכן מעת לעת. 

 

חברת טימנט אוספת את המידע המפורט כדלקמן:

 1. מידע על מיקומכם הגאוגרפי;

 2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

 3. מידע שאתם שולחים כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, השם שלכם, מגדר, יום הולדת

 4. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים, 

 5. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

 6. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

 

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו

 

 

 

3.השימוש במידע

בפרטים אישיים שנמסרו לנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 1. ניהול האתר והעסק שלנו;
 2. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
 3. שליחה של שירותים שרכשתם;
 4. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
 5. לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;
 6. לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
 7. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);
 8. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם;
 9. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;
 10. אימות של היענות לתנאי השירות (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות);
  אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.
  ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות.
  אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

 

מובהר, כי הבסיסים החוקיים המפורטים לעיל הם הבסיסים החוקיים לפעולות עיבוד המידע האישי המתבצעות על ידי החברה מכוח דיני הגנת המידע האירופאיים. מובהר, כי ככל שעיבוד המידע האישי אודותיך כפוף למערכות דינים אחרות, אזי הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי אודותיך על פי אותם דינים עשוי להיות שונה.​

בדינים מסוימים, וביחס לחלק מהמשתמשים בלבד, כאשר אנו מעבדים מידע אישי לצורך מילוי אינטרסים לגיטימיים של החברה או של צד שלישי, עיבוד מידע זה נעשה בכפוף לכך שהאינטרסים או הזכויות והחרויות הבסיסיות של האנשים שאליהם מתייחס המידע האישי גוברים על האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי כלשהו. 

בכל מקום בו מידע אישי אודותיך מעובד בהתבסס על בסיס חוקי זה, הינך מוזמן בכל עת לפנות אלינו על מנת לקבל פרטים על הבחינה שבוצעה על ידינו בעניין ואשר הובילה להחלטתנו כי פעילות עיבוד מידע אישי מסוימת יכולה להתבצע בהתבסס על בסיס חוקי זה.

4. העברת מידע לגורם שלישי

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
 2. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;
 3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);
 4. לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);
 5. ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.
למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

 

העברות נתונים בינלאומיות

 1. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
 2. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.
 3. פרטים אישיים שאתם מפרסמים או מוסרים לפרסום עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
  אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף העברות נתונים בינלאומיות

 

 

 

4. אופן שמירה על המידע
 1. סעיף זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.
 2. פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.
 3. על אף ההוראות האחרות בסעיף זה אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
 • בהתאם למה שנדרש מאתנו על פי חוק;
 • אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;
 •  על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

אבטחת הפרטים האישיים שלכם

 1. אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
 2. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
 3. כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שיבוצעו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
 4. אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

   

5. משך שמירת המידע

החברה תשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. 

על פי רוב, אנחנו נשמור את המידע האישי אודותיך בהתאם לכללי ההתיישנות בדין המקומי הרלוונטי או בהתאם להוראות הרגולציה אשר חלות על החברה, ככל שהם מחייבים אותה לשמור את המידע לתקופות ארוכות יותר. 

על מנת לוודא שמידע אישי אודותיך לא נשמר על ידינו מעבר לדרוש, החברה מקיימת בחינות תקופתיות.

 

 

6.זכויותיך ביחס למידע האישי אודותיך 

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים: אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם 

אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.
 

אתרים צד ג’

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על אתרי צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

 

זכות לתיקון מידע אישי אודותיך – ככל שמידע אישי אודותיך המעובד על ידי טימנט אינו מדויק, אתה רשאי לבקש כי טימנט תבצע תיקונים למידע אישי כאמור. כמו כן, ככל שמידע אישי אודותיך אינו שלם, אתה רשאי לבקש כי החברה תבצע השלמות למידע אישי כאמור ובהתחשב במטרות עיבוד המידע האישי, החברה תיענה לבקשתך. 

בקשות לתיקון ו/או השלמת מידע אישי אודותיך יש לשלוח דרך הדוא"ל

 

זכות למחיקת מידע אישי אודותיך – אתה רשאי לבקש כי מידע אישי אודותיך שבידי החברה יימחק. 

בקשות למחיקת מידע אישי אודותיך יש לשלוח דרך הדוא"ל

זכות זו שלך אינה חלה מקום שעל החברה מוטלת חובה לעבד את המידע האישי אודותיך מכוח חוקים החלים על החברה, לצרכי ביצוע מחויבות הנובעת מאינטרס ציבורי או מימוש סמכות רשמית של החברה, לצורך אינטרס הציבור בתחום של בריאות הציבור, או לצרכים של הגנה מפני טענות משפטיות. 

 

זכות להגבלת שימוש במידע אישי אודותיך - אתה רשאי לדרוש כי יוטלו מגבלות על השימוש במידע האישי אודותיך על ידי החברה (1) ככל שאתה סבור כי מידע אישי אודותיך השמור בידי החברה אינו מדויק - לפרק זמן מספק שיאפשר לחברה לוודא את נכונות המידע האישי אודותיך, (2) אם עיבוד המידע האישי אודותיך הוא בלתי חוקי ואתה מבקש את הגבלת השימוש בו במקום מחיקתו, (3) אם לחברה אין עוד צורך להשתמש במידע האישי אודותיך, אולם הוא דרוש לך על מנת 

 

לפתוח בהליכים משפטיים, לנהל אותם או להתגונן מפניהם, או (4) אם אתה מתנגד, בגין טעמים הקשורים אליך, לעיבוד של מידע אישי אודותיך, ככל שהבסיס החוקי לעיבודו הינו ביצוע מטלה או מטלות לטובת הציבור, למימוש סמכות רשמית שהוקנתה לחברה או למילוי האינטרסים הלגיטימיים של החברה ו/או צד שלישי, לרבות יצירת פרופיל אודותיך מכוח אילו מהבסיסים החוקיים הנ"ל – ועד לקביעה האם לחברה יש טעמים לגיטימיים מכריעים לעיבוד המידע האישי אודותיך, הגוברים על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך, או לצורך ביסוס, יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.

בקשות להטלת מגבלות על שימוש במידע האישי אודותיך יש לשלוח דרך הדוא"ל

 

זכות להתנגד לשימוש במידע אישי אודותיך – אתה רשאי בכל עת להתנגד, בגין טעמים הקשורים אליך, לעיבוד של מידע אישי אודותיך, ככל שהבסיס החוקי לעיבודו הינו ביצוע מטלה או מטלות לטובת הציבור, מימוש סמכות רשמית שהוקנתה לחברה או למילוי האינטרסים הלגיטימיים של החברה ו/או צד שלישי, לרבות ליצירת פרופיל אודותיך מכוח אילו מהבסיסים החוקיים הנ"ל, למעט אם החברה מוכיחה את קיומם של טעמים לגיטימיים מכריעים לעיבוד המידע האישי אודותיך, הגוברים על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך, או לצורך ביסוס, יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות. 

כמו כן, אתה רשאי בכל עת להתנגד כי מידע אישי אודותיך יעובד למטרות שיווק ישיר, לרבות ליצירת פרופיל אודותיך לצורך מטרה זו, ובמקרה כאמור החברה תחדל מלעבד מידע אישי אודותיך למטרות שיווק ישיר.

התנגדויות לשימוש במידע אישי אודותיך כמפורט לעיל יש לשלוח דרך הדוא"ל

 

זכות לניידות מידע אישי אודותיך – אתה רשאי לבקש לקבל את המידע האישי אודותיך שמסרת לחברה בפורמט מובנה, מקובל וקריא על ידי מכונה וכן להעביר את המידע האמור לבקר נתונים אחר. ככל שהדבר אפשרי טכנית, אתה רשאי לבקש כי העברת המידע האישי אודותיך תיעשה באופן ישיר מאת החברה לבקר הנתונים האחר. 

יודגש, כי זכותך לקבלת המידע האישי אודותיך או לניודו לבקר נתונים אחר חלה אך ורק ביחס למידע אישי אודותיך אשר מעובד בהתבסס על הסכמתך או בהתבסס על צורך לקיום חוזה אשר הינך צד לו או לנקיטה בצעדים לבקשתך טרם התקשרות בחוזה.

עוד יודגש, כי אין בכך בכדי לפגוע בזכותה של החברה לשמור עותק של המידע האישי אודותיך כקבוע בחקיקה האירופית בתחום ההגנה על הפרטיות. 

בקשות לקבלת ו/או ניוד מידע אישי אודותיך יש לשלוח דרך הדוא"ל


 

זכות לביטול הסכמה – הינך רשאי בכל עת לבטל את הסכמתך לשימוש של החברה במידע אישי אודותיך אשר החברה עושה בו שימוש בהתבסס על הסכמתך, מרגע זה ואילך; וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מחוקיות השימוש במידע האישי אודותיך שבוצע לפני ביטול ההסכמה כאמור. 

בקשות לביטול הסכמה יש לשלוח דרך הדוא"ל

 

זכות להגיש תלונה – ככל שיש לך תלונה הנוגעת למידע האישי אודותיך ו/או למדיניות זו, אתה רשאי לפנות לאחראי אבטחת המידע של החברה, בפרטים הבאים: 

מר ישראל אמר מנכ"ל דוא"ל: israel@teamnet.co.il

 

ככל שאינך מרוצה מהטיפול בתלונתך, אתה רשאי להגיש תלונה לרשויות להגנת המידע באיחוד האירופי, בעיקר לרשות להגנת המידע הממוקמת במקום מגוריך, במקום עבודתך או במקום בו אירעה ההפרה של זכויותיך ביחס למידע האישי אודותיך מכוח דיני הגנת הפרטיות אירופאיים. 

החברה תיתן לך מענה ביחס לבקשה שלך למימוש כל אחת מזכויותיך האמורות בסעיף זה אל מול החברה ללא דיחוי ובכל מקרה בתוך חודש ממועד קבלת הבקשה שלך. פרק הזמן עשוי להתארך בחודשיים נוספים מקום שהדבר נדרש, בהתחשב במורכבות ובמספר הבקשות; החברה תודיע לך, בתוך חודש ממועד קבלת הבקשה, על הארכה כאמור בצירוף הסיבות לכך. המענה לבקשה שלך למימוש כל אחת מן הזכויות האמורות בסעיף זה אל מול החברה יהיה בחינם. יחד עם זאת, אם ברור כי הבקשות שלך הן בלתי מבוססות או מוגזמות, אזי החברה רשאית לגבות תשלום עבור המענה לבקשות או לסרב לבקשות. ​

 

 

 

7.שינויים במדיניות

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

 

 

8.יצירת קשר

בכדי ליישם את האחריות להגנת המידע ולציית לדרישות הרגולציה, מונה מר ישראל אמר, אשר ישמש כאחראי אבטחת המידע בטימנט. בכל שאלה בנושא, ניתן ליצור קשר בדוא"ל: israel@teamnet.co.il 

   על החתום

ישראל אמר – מנכ"ל

15/09/2022